Strona główna Klasy 4-8 Język angielski Jedzenie i picie. Food and drink – konspekt lekcji języka angielskiego w...

Jedzenie i picie. Food and drink – konspekt lekcji języka angielskiego w klasie V

0

Temat lekcji: Jedzenie i picie. Food and drink.

Nazwa szkoły:

Szkoła Podstawowa

Przedmiot:

język angielski

Klasa:

V

Cel główny:

 • opanowanie znajomości języka na poziomie zapewniającym minimum komunikacji językowej.

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • rozumie i pamięta słownictwo wprowadzone na lekcji oraz potrafi je zastosować w praktyce;
 • potrafi odpowiedzieć na pytania nauczyciela;
 • zna słownictwo wprowadzone na lekcji i potrafi je zastosować w praktyce (uzupełnia tabelkę, rozumie je ze słuchu, potrafi je zapisać);
 • słucha, czyta nowy dialog, odpowiada na pytania do niego i zapisuje je w zeszycie;
 • potrafi opisać wybrany produkt spożywczy.

Metody:

 • słuchowa;
 • praktyczna.

Formy pracy:

 • indywidualna;
 • zespołowa.

Środki dydaktyczne:

 • podręcznik;
 • zeszyt ćwiczeń;
 • zeszyt ucznia;
 • karty pracy;
 • magnetofon, płyta CD;
 • woreczek z produktami spożywczymi.

Przebieg lekcji:

1. SPRAWY ORGANIZACYJNE – Powitanie, sprawdzenie obecności, zapisanie tematu w zeszytach.

2. ROZGRZEWKA JĘZYKOWA – Nauczyciel zadaje uczniom następujące pytania: What do you usually have for breakfast/dinner/super? What is your favourite food/drink? What is your favourite dish? What do you eat between meals? What is your favourite snack? What other types of food do you know?

3. PREZENTACJA NOWEGO SŁOWNICTWA – Uczniowie otwierają podręczniki na stronie 20, dopasowują słowa do obrazków, odpowiadając na pytania nauczyciela: What’s number 1? It’s honey. What’s number 2? etc. (zad. 1 a, str. 20).

4. ĆWICZENIA UTRWALAJĄCE – Uczniowie utrwalają poznane słowa, wpisując je do tabeli z następującymi kategoriami: owoce i warzywa, produkty mleczne, mięso, słodycze (zad. 2b, str. 20).

Fruit and vegetablesDairy foodMeatSweet things
                

Wspólne sprawdzenie uzupełnionej tabelki.

5. Gra bingo. Uczniowie zapisują na planszy do gry w bingo nazwy produktów spożywczych z zadania 1a, następnie słuchają nagrania i skreślają te wyrazy na swojej planszy, które usłyszą w nagraniu. Pierwsza osoba, która skreśli wszystkie wyrazy, podnosi rękę.

6. Uczniowie słuchają dialogu, czytają go z podziałem na role, wspólnie z nauczycielem tłumaczą nowe słowa i wyrażenia, a następnie odpowiadają na pytania do dialogu.  Odpowiedzi na pytania nauczyciel zapisuje na tablicy, a uczniowie w zeszytach.

7. PODSUMOWANIE PRACY NA LEKCJI – Uczniowie otwierają zeszyt ćwiczeń, uzupełniają zadanie 1a i 1b ze strony 16.

8. Gra językowa. Uczeń losuje z woreczka jeden produkt spożywczy, opisuje go, a zadaniem klasy jest odgadnięcie, jaki to produkt.

9. Rozdanie kartek z pracą domową. Zadaniem uczniów jest znaleźć słowa w rozsypance literowej oraz odpowiedzieć na pytania dotyczące sposobu odżywiania się.

Bibliografia:

 • English Class Students’ Book, Sandy Zervas, Catherine Bright, Arek Tkacz, Pearson
 • English Class Workbook, Liz Kilbey, Catherine Bright, Pearson

Food and drink konspekt lekcji opracowała: Joanna Lipowczyk – Czytelniczka Portalu

BRAK KOMENTARZY

Exit mobile version