Strona główna Klasy 4-8 Gry dydaktyczne – scenariusz lekcji matematyki w klasie VIII

Gry dydaktyczne – scenariusz lekcji matematyki w klasie VIII

0

Temat: Gry dydaktyczne jako forma powtórzenia.

Cel lekcji sformułowany w języku ucznia:

Będę umiał wykorzystać wiadomości i umiejętności zdobyte na lekcjach matematyki w zadaniach praktycznych.

NaCoBezu (kryteria sukcesu):

  • rozumiem język matematyczny,
  • znam wzory stosowane na lekcjach matematyki,
  • obliczam proste zadania arytmetyczne,
  • znam elementy geometrii,
  • rozwiązuję zadania praktyczne.

Formy pracy:

indywidualna, zespołowa, grupowa

Metoda:

gry dydaktyczne

Środki dydaktyczne:

arkusz papieru formatu A0, kartki do gry (przygotowane przez nauczyciela), kartoniki czerwone i zielone, magnesy (nakrętki)

1.  Faza przygotowawcza:

a) sprawdzenie listy obecności,

b) podanie tematu i celu lekcji,

c) powtórzenie wiadomości ogólnych.

2. Faza realizacyjna

Uczniowie zapoznają się z zabawą: na przygotowanym arkuszu papieru wypisane są litery (25) w 5 rzędach (załącznik 1-zdjęcie). Pod każdą umieszczamy losowo literę oznaczającą: L (lewa), P (prawa), O (obie). Uczniowie głośno mówią literę i podnoszą odpowiednią rękę. To samo następnie można zrobić np. dla wielokrotności 3 (załącznik 2).

Kolejne ćwiczenie to zabawa: Helikopter. Na planszy 5×5 kwadratów, pośrodku umieszczamy obrazek Helikoptera (załącznik 3- zdjęcie). Po bokach kwadratu umieszczamy litery L (lewa), P (prawa), G (góra), D (dół). Uczniowie tylko za pomocą wzroku przesuwają helikopter w kierunku wskazanym przez nauczyciela poruszając się co jedną kratkę, np. P, G, L, L, D, L, L (WYLECIAŁ). Jeśli helikopter znajdzie się poza polem, klasa mówi: WYLECIAŁ. Zadanie to można zrobić z kierunkami świata po polsku lub angielsku i nie napisać ich na planszy, tylko mówić.

Następnie uczniowie otrzymują kartki wcześniej przygotowane (załącznik 4). W lewym górnym rogu umieszczamy liczbę będącą odpowiedzią na pytanie innego ucznia. Zaś z prawej strony pytanie dla kolejnego ucznia. Zabawa polega na tym, że uczeń czyta swoje pytanie, odpowiada uczeń mający odpowiedź na to pytanie. Wówczas uczeń ten odczytuje swoje zadanie i tak dalej. Na pierwszej kartce musi być zatem odpowiedź na ostatnie czytane pytanie. Zadanie wymaga skupienia, gdyż nie wiem kiedy padnie pytanie, na które mamy odpowiedź.

Kolejnym zadaniem jest gra strategiczna. Dwóch uczniów otrzymuje np. po 6 i 7 (nie ma znaczenia kto ma więcej, a umieszczamy je w dwóch rzędach) magnesów i grają przy tablicy lub można rozdać kapsle i grają w pracach przy stolikach. Gra polega na tym, że każdy z uczniów może wziąć dowolną ilość magnesów (kapsli) z dowolnego rzędu. Wygrywa ten, kto weźmie ostatni magnes (kapsel). Uczniowie próbują odgadnąć, jaka strategia towarzyszy wygranej.

Kolejną grą strategiczną jest zabawa polegająca na tym, że wypisujemy liczby od 0 do 20. Pierwszy uczeń pisze 0, kolejny liczbę o 1 lub 2 większą. Wygrywa ten kto pierwszy dojdzie do liczby 20.

3. Faza podsumowująca

Na koniec jako ewaluację naszych działań podajemy uczniom kartki oznaczające: czerwona (NIE) i zielona (TAK). Czytamy uczniom zadania (załącznik nr 5), na które odpowiadają: PRAWDA (podnosząc kartkę zieloną) i FAŁSZ (podnosząc kartkę czerwoną). Pożegnanie uczniów.

Pobierz scenariusz z załącznikami

Autor: Beata Fabisiak

BRAK KOMENTARZY

Exit mobile version