Strona główna Edukacja wczesnoszkolna Pomysł na Gminny Konkurs Krasomówczy „Pięknie opowiadam polskie baśnie i legendy”

Pomysł na Gminny Konkurs Krasomówczy „Pięknie opowiadam polskie baśnie i legendy”

0
Dziewczynka mówi do mikrofonu

1. Organizatorem konkursu jest:

Szkoła Podstawowa oraz nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej Anna Kamińska

2. Celem konkursu jest:

 • zwrócenie uwagi dzieci na potrzebę pielęgnacji języka ojczystego,
 • rozbudzanie zamiłowania do pięknego mówienia,
 • kształtowanie umiejętności poprawnego, jasnego i logicznego formułowania myśli,
 • rozwijanie zdolności recytatorskich,
 • zainteresowanie dzieci rodzimymi legendami i baśniami,
 • zachęcanie do poszukiwania i poznawania legend wykraczających poza kanon lektur szkolnych,
 • kształtowanie tożsamości narodowej,
 • kształcenie sztuki autoprezentacji,
 • zachęcanie do występów na scenie,
 • prezentacja umiejętności dzieci,
 • uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.

3. Zasady uczestnictwa:

 • konkurs przeznaczony jest dla dzieci klas 1-3,
 • konkurs odbywa się w 3 kategoriach wiekowych: kl. 1, kl. 2, kl. 3,
 • każda grupa wiekowa typuje po 1-2 dzieci wyłonionych podczas eliminacji klasowych,
 • konkurs będzie miał formę prezentacji polskich baśni lub legend przy dowolnym doborze środków artystycznych (tj. charakteryzacja, rekwizyty, muzyka, itp.),
 • w popisach krasomówczych każdy uczeń otrzymuje do swojej dyspozycji 5-7 minut na zaprezentowanie tematu.

4. Kryteria oceny

Komisja dokonuje oceny wg następujących kryteriów:

 • dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie,
 • bogactwo języka i jego barwność,
 • płynność oraz poprawność wyrażania się,
 • umiejętność wykorzystania limitu czasu,
 • oddziaływanie emocjonalne na słuchaczy,
 • poruszanie się, gestykulacja oraz mimika mówcy,
 • wygląd mówcy,
 • wykorzystanie środków technicznych.
Pobierz cały materiał z kartą oceny i kartą zgłoszenia

Pomysł na Gminny Konkurs Krasomówczy nadesłała: Anna Kamińska – Czytelniczka Portalu

BRAK KOMENTARZY

Exit mobile version