23.6 C
Polska
wtorek, 25 czerwca, 2024
Strona głównaEdukacja wczesnoszkolnaPomysł na Gminny Konkurs Krasomówczy „Pięknie opowiadam polskie baśnie i legendy”

Pomysł na Gminny Konkurs Krasomówczy „Pięknie opowiadam polskie baśnie i legendy”

1. Organizatorem konkursu jest:

Szkoła Podstawowa oraz nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej Anna Kamińska

2. Celem konkursu jest:

  • zwrócenie uwagi dzieci na potrzebę pielęgnacji języka ojczystego,
  • rozbudzanie zamiłowania do pięknego mówienia,
  • kształtowanie umiejętności poprawnego, jasnego i logicznego formułowania myśli,
  • rozwijanie zdolności recytatorskich,
  • zainteresowanie dzieci rodzimymi legendami i baśniami,
  • zachęcanie do poszukiwania i poznawania legend wykraczających poza kanon lektur szkolnych,
  • kształtowanie tożsamości narodowej,
  • kształcenie sztuki autoprezentacji,
  • zachęcanie do występów na scenie,
  • prezentacja umiejętności dzieci,
  • uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.

3. Zasady uczestnictwa:

  • konkurs przeznaczony jest dla dzieci klas 1-3,
  • konkurs odbywa się w 3 kategoriach wiekowych: kl. 1, kl. 2, kl. 3,
  • każda grupa wiekowa typuje po 1-2 dzieci wyłonionych podczas eliminacji klasowych,
  • konkurs będzie miał formę prezentacji polskich baśni lub legend przy dowolnym doborze środków artystycznych (tj. charakteryzacja, rekwizyty, muzyka, itp.),
  • w popisach krasomówczych każdy uczeń otrzymuje do swojej dyspozycji 5-7 minut na zaprezentowanie tematu.

4. Kryteria oceny

Komisja dokonuje oceny wg następujących kryteriów:

  • dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie,
  • bogactwo języka i jego barwność,
  • płynność oraz poprawność wyrażania się,
  • umiejętność wykorzystania limitu czasu,
  • oddziaływanie emocjonalne na słuchaczy,
  • poruszanie się, gestykulacja oraz mimika mówcy,
  • wygląd mówcy,
  • wykorzystanie środków technicznych.
Pobierz cały materiał z kartą oceny i kartą zgłoszenia

Pomysł na Gminny Konkurs Krasomówczy nadesłała: Anna Kamińska – Czytelniczka Portalu

PODOBNE ARTYKUŁY