Strona główna Edukacja wczesnoszkolna Regulamin szkolnego konkursu – „Gimnastyka dla języka”

Regulamin szkolnego konkursu – „Gimnastyka dla języka”

0

Postanowienia ogólne:

Regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie „Gimnastyka dla języka”.

1. Organizatorem konkursu są logopedki – … i Marta Pycka.

2. Uczestnikami konkursu są uczniowie klas 0 – III uczestniczący w zajęciach logopedycznych.

3. Czas trwania konkursu: 4.11.2019 – 24.01.2020. Ogłoszenie wyników 3.02.2020.

4. Dostarczenie do organizatora prac konkursowych jest jednoznaczne z akceptacją i wyrażeniem zgody na postanowienia niniejszego regulaminu.

Cele konkursu:

1. Upowszechnienie wiedzy logopedycznej.

2. Troska o poprawność językową oraz kształcenie kreatywności.

3. Wspólna praca rodziców i dzieci nad rozwojem mowy i języka.

4. Rozwijanie twórczej aktywności dzieci, wyobraźni, wrażliwości estetycznej.

5. Doskonalenie zdolności manualnych dzieci.

6. Podwyższanie samooceny i zwiększenie wiary we własne możliwości uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Prace konkursowe:

1. Na konkurs należy przygotować pomoc do ćwiczeń artykulacyjnych lub oddechowych.

2. Technika wykonania: dowolna, praca może być płaska lub przestrzenna.

3. Format pracy dowolny.

4. Prace muszą dotyczyć tematyki konkursu tj. ćwiczeń artykulacyjnych lub oddechowych.

5. Przykładowe rodzaje pomocy:

-> do ćwiczeń artykulacyjnych – w stylu memory, Piotruś, układanka, gra planszowa

-> do ćwiczeń oddechowych – pomoce do przenoszenia elementów słomką, pomoce do wdmuchiwania elementów (tunel, labirynt, bramka)

Własne pomysły mile widziane.

6. Do pracy należy dołączyć metryczkę uzupełnioną drukowanymi literami:

– imię i nazwisko autora pracy, klasę.

7. Odpowiednio zabezpieczoną pracę wraz z metryczką należy dostarczyć osobiście do gabinetu logopedycznego najpóźniej do 24.01.2020 roku.

8. Wszystkie prace przechodzą na własność gabinetu logopedycznego.

Nagrody:

1. W konkursie zostaną przyznane nagrody rzeczowe i dyplomy.

2. Lista nagrodzonych uczestników zostanie opublikowana na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 5 w Piasecznie.

Koordynatorzy konkursu:

… i Marta Pycka

Regulamin Szkolnego Konkursu „Gimnastyka dla języka” opracowały: … i Marta Pycka – Czytelniczki Portalu

BRAK KOMENTARZY

Exit mobile version