Strona główna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna – aktywizujące metody pracy

Edukacja wczesnoszkolna – aktywizujące metody pracy

0

Edukacja wczesnoszkolna jest jednym z najbardziej istotnych okresów w nauce szkolnej. To w jej trakcie dzieci uczą się czytać, pisać i wyrażać własne zdanie. Odpowiednio dobrane metody pracy mogą w znacznym stopniu przyczynić się do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju młodych ludzi, pogłębiania ich zainteresowań oraz kształtowania postaw.

Bycie nauczycielem jest więc ogromną odpowiedzialnością, ale również wyzwaniem. To właśnie on motywuje, organizuje różnego rodzaju sytuacje dydaktyczne i właściwie dobiera takie techniki, aby prowadzone zajęcia były atrakcyjne dla wszystkich uczestników.

Nieodzownym elementem pracy z uczniami w młodszych klasach szkolnych są metody aktywizujące. Sprawiają one, że dzieci czują się zaangażowane w to, co dzieje się na lekcjach, a często same muszą szukać rozwiązań dla stawianych przed nimi problemów. Wiedza, dzięki temu, jest przekazywana w ciekawy sposób, a uczniowie mają możliwość zdobywania nowych doświadczeń.

Przygotowywanie projektów, plakatów lub prezentacji, których celem jest przedstawienie konkretnego zagadnienia w nietypowy sposób. Każdy członek grupy ma inne spojrzenie na dany problem, a takie działanie umożliwia zaprezentowanie swojego zdania. Tego typu zadania można urozmaicić tym, że należy je przygotować w grupie. Czasem nauczyciel może sam dokonywać podziału, ale od czasu do czasu, powinien również pozwolić dzieciom podjąć decyzję z kim chciałyby wykonać tego typu aktywność. Ważne jest jednak, aby właściwie przedstawić swoje wymagania i zachęcić wszystkich do czynnego udziału w zadaniu.

Zabawy i gry dydaktyczne są dość nieszablonowym rozwiązaniem angażującym cały zespół klasowy; wprowadzają element rywalizacji, ale także uatrakcyjniają zajęcia; ich głównym założeniem staje się to, aby uczniowie wykorzystywali w sytuacjach praktycznych zdobytą wiedzę teoretyczną. Gry pobudzają do bycia aktywnym, ciągłego przewidywania, co może nastąpić oraz eliminowania zbędnych kroków. Powodują, że uczniowie podchodzą do zadań emocjonalnie, a więc omawiany na zajęciach materiał może zostać szybciej przyswojony i wykorzystany w praktyce.

Ćwiczenia terenowe pozwalają doświadczyć dzieciom tego, co zostaje omówione na zajęciach, a więc znacznie ułatwiają przebieg procesów poznawczych i przyczyniają się do bardziej systematycznej integracji wiedzy z różnych dziedzin nauki.

Eksperymenty i doświadczenia pobudzają intelektualnie uczniów i przyczyniają się do tego, że zaczynają oni zauważać związki przyczynowo-skutkowe pomiędzy zachodzącymi zjawiskami. Dzięki obserwacjom, dzieci mają również możliwość wyciągania wniosków i samodzielnego zadawania pytań.

Korzystanie z nowatorskich metod przyczynia się w znaczący sposób do tego, że uczeń szybciej i efektywniej przyswaja wiedzę, uczy się pracować w grupach oraz przestaje mieć opory przed zadawaniem pytań. Zaczyna też osiągać sukcesy, w obszarach dla niego istotnych. Nauczyciel ma zaś możliwość obserwowania swoich podopiecznych i oceniania ich w różnych sytuacjach. Dzięki temu jest w stanie stawiać przed nimi indywidualne wymagania. Warto więc korzystać z tych metod i stosować je w praktycznym działaniu. 

Autor: Justyna Kapuścińska-Kozakiewicz – nauczyciel, terapeuta pedagogiczny, terapeuta SI

BRAK KOMENTARZY

Exit mobile version