-5.3 C
Polska
środa, 6 grudnia, 2023
Strona głównaKlasy 4-8Język polskiBombke, Trombke, Pompke…, czyli Aurelia Jedwabińska. Charakterystyka głównej bohaterki powieści Małgorzaty Musierowicz...

Bombke, Trombke, Pompke…, czyli Aurelia Jedwabińska. Charakterystyka głównej bohaterki powieści Małgorzaty Musierowicz „Opium w rosole”

Cele operacyjne:

Uczeń:

 • wie, z jakich części składa się charakterystyka postaci,
 • tworzy plan charakterystyki postaci,
 • gromadzi i porządkuje słownictwo dotyczące poszczególnych części charakterystyki,
 • wyszukuje w tekście fragmenty dotyczące poszczególnych części charakterystyki,
 • wyraża własną opinię na temat postępowania bohaterki.

Cele operacyjne dotyczące ucznia dyslektycznego bądź ucznia z obniżonymi wymaganiami z opinią z PPP (indywidualizacja procesu nauczania):

Uczeń:

 • prawidłowo wpisuje do krzyżówki hasła związane z przedstawieniem postaci,
 • zaznacza w tekście fragmenty dotyczące wyglądu bohaterki,
 • wyszukuje w diagramie i prawidłowo zaznacza słownictwo dotyczące cech charakteru i zachowania bohaterki,
 • porządkuje słownictwo, wpisując je odpowiednio po prawej i lewej stronie schematu,
 • wyszukuje w słowniku znaczenie nieznanych słów,
 • uzasadnia różnice w zachowaniu bohaterki w domu rodzinnym i u obcych ludzi,
 • wybiera odpowiednie wyrażenia oceniające postać,
 • porządkuje je i uzupełnia, tworząc logiczny i spójny tekst.

Metody i formy pracy:

 • praca indywidualna,
 • praca z tekstem powieści.

Metody i formy pracy ucznia dyslektycznego bądź ucznia z obniżonymi wymaganiami z opinią z PPP:

 • praca indywidualna,
 • krzyżówka,
 • wykreślanka (diagram),
 • praca z tekstem powieści,
 • ze słownikiem,
 • uzupełnianka.

Pomoce:

 • karty pracy z ćwiczeniami dla uczniów dyslektycznych bądź uczniów z obniżonymi wymaganiami z opinią z PPP (załącznik 1, 2, 3, 4),
 • słownik języka polskiego.

Przebieg zajęć:

Uczeń:

 • wymienia, z czego składa się charakterystyka postaci (wstęp, rozwinięcie, zakończenie),
 • podaje informacje, które warto zamieścić we wstępie (np. skąd znamy postać?, wiek, informacje o rodzinie, miejscu zamieszkania itp.), w rozwinięciu (opis wyglądu zewnętrznego, stylu ubierania i opis cech charakteru z uzasadnieniem i przykładami zachowań bohatera), w zakończeniu (ocena postaci, przywołanie opinii innych osób na temat postaci),
 • tworzy plan charakterystyki postaci,
 • gromadzi i porządkuje słownictwo dotyczące poszczególnych części charakterystyki,
 • wyszukuje w tekście fragmenty dotyczące poszczególnych części charakterystyki,
 • wyraża własną opinię na temat postępowania bohaterki,
 • pisze charakterystykę.

Uczeń dyslektyczny bądź uczeń z obniżonymi wymaganiami z PPP otrzymuje zestaw poleceń odpowiadających poszczególnym częściom charakterystyki:

Pobierz cały scenariusz z załącznikami

Autor: Małgorzata Wawrowska – Czytelniczka Portalu

PODOBNE ARTYKUŁY