Strona główna Klasy 4-8 „Blackout Poetry – warsztaty kreatywnej poezji” – konspekt zajęć otwartych 

„Blackout Poetry – warsztaty kreatywnej poezji” – konspekt zajęć otwartych 

0

Temat zajęć: „Blackout Poetry – warsztaty kreatywnej poezji”.

Data:

06.06.2022 r.

Klasa:

7a, 7b

Nauczyciel:

Magdalena Bajsicka

Cele ogólne zajęć:

 • doskonalenie umiejętności odbioru dzieła literackiego,
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się w mowie, piśmie oraz niewerbalnie (za pomocą działania plastycznego).

Cele szczegółowe zajęć:

 • poznanie terminu Blackout Poetry,
 • przypomnienie pojęć związanych z poezją (np.: strofa/rymy/środki poetyckie/podmiot liryczny/nastrój utworu/obraz poetycki i inne),
 • rozwijanie wrażliwości czytelniczej,
 • tworzenie nowego teksu i zmienianie znaczenia tekstu pierwotnego,
 • redagowanie własnego tekstu poetyckiego na bazie tekstu prozatorskiego.

Metody:

 • pogadanka,
 • mapa myśli,
 • drama (wejście w rolę),
 • praca pod kierunkiem nauczyciela,
 • praca indywidualna z tekstem,
 • praktycznego działania.

Formy:

 • zbiorowa,
 • indywidualna.

Środki i materiały dydaktyczne:

Realizacja:

1. Czynności organizacyjno-porządkowe.

Powitanie uczniów i sprawdzenie listy obecności. Wyjaśnienie celu zajęć i jego motywacji (każdy może stworzyć tekst poetycki na bazie innego tekstu prozatorskiego).

2. Stworzenie mapy myśli – uczniowie zapisują na tablicy za pomocą skojarzenia/słowa klucze związane z hasłem „POEZJA”.

3. Wspólne obejrzenie prezentacji multimedialnej dotyczącej Blackout Poetry (prezentacja szczegółowo wyjaśnia, na czym polega sztuka kreatywnej poezji).

4. Rozdanie wydruków tekstu przez nauczyciela. Następnie kilkoro uczniów „na ochotnika” wciela się w rolę redaktora (w przypadku prasy) lub w rolę lektora (w przypadku tekstu literackiego).

5. Nauczyciel udziela dokładnego instruktażu dotyczącego zadania (uczniowie wybierają spośród tekstu od 8 do 15 słów, które tworzą ze sobą logiczny ciąg (wypowiedź w znaczeniu dosłownym/metaforycznym, krótką historię, „złotą myśl”, itp. – następnie słowa te zostawiają „wolne” lub je zakreślają w kółko mazakami, zaś pozostałą część kartki traktują jako ilustrację do stworzonego przez siebie liryku).

6. Po zakończeniu pracy uczniowie dzielą się swymi refleksjami dotyczącymi zadania, czytają i omawiają swoje powstałe teksty poetyckie na forum klasy.

7. Wspólna galeria na tablicy – prace zostają wyeksponowane w widocznym miejscu klasy.

8. Ewaluacja – uczniowie oceniają swoją aktywność podczas zajęć.

Autor konspektu: Magdalena Bajsicka – Czytelniczka Portalu

BRAK KOMENTARZY

Exit mobile version