Strona główna Klasy 4-8 Język polski Barwny świat bohaterów – poganie i chrześcijanie w powieści „Quo vadis” –...

Barwny świat bohaterów – poganie i chrześcijanie w powieści „Quo vadis” – konspekt

0

JĘZYK POLSKI        KLASA 7

LEKCJA  (2x45 minut)

Temat. Barwny świat bohaterów – poganie i chrześcijanie w powieści „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza.

Cele lekcji:

Uczeń:

  • rozumie słowa – poganin, chrześcijanin i potrafi odmieniać te rzeczowniki
  • dokonuje podziału na postaci historyczne, fikcyjne
  • zbiera słownictwo opisujące i charakteryzujące bohaterów powieści
  • wyrażą opinię na temat postaci
  • dostrzega kontrast pomiędzy dwoma światami, dwoma kulturami
  • doskonali umiejętność pracy z tekstem
  • redaguje notatkę.

Metody pracy:

pogadanka, praca z tekstem, ćwiczeń praktycznych.

Formy pracy:

zbiorowa, indywidualna, grupowa.

Środki dydaktyczne:

„Quo vadis” H. Sienkiewicza, kartki z imionami bohaterów, karta pracy – Bohaterowie (tabela), karta pracy – poganie, chrześcijanie.

TOK LEKCJI

1. Czynności organizacyjne.

2. Wprowadzenie do tematu lekcji – „Zgadnij, kim jesteś” – gra dotycząca postaci występujących w powieści.

Krótka zabawa dydaktyczna mająca na celu sprawdzenie znajomości bohaterów lektury. Uczniowie zgadują wybraną postać. Uczeń losuje kartkę, której nie może zobaczyć. Nauczyciel przyczepia na jego plecach kartkę z imieniem bohatera, którą widzi klasa. Jego zadaniem jest zadawanie pytań tak, żeby po udzielonych odpowiedziach zgadł, jaką reprezentuje postać. Uczeń wyznacza osobę do odpowiedzi. Odpowiedzi brzmią tylko – TAK lub NIE; jeśli uczeń z kartką na plecach odgadnie, kim jest (jaką postacią), wówczas  wyznacza osobę, która losuje kolejną postać. Nauczyciel zapisuje na tablicy odgadnięte postaci.

3. Zapis tematu lekcji – Barwny świat bohaterów – poganie i chrześcijanie w powieści „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza.

4. Zapoznanie uczniów z odmianą rzeczowników – poganin, chrześcijanin.

Uczniowie zapisują deklinację w liczbach pojedynczej i mnogiej w zeszycie.

M. poganin, poganie

D. poganina, pogan

C. poganinowi, poganom

B. poganina, pogan

N. poganinem, poganami

Ms. poganinie, poganach

W. poganinie, poganie

5. Przyporządkowanie cech poganom i chrześcijanom.

KARTA PRACY „poganie chrześcijanie” – praca indywidualna.

6. Uzupełnianie tabeli – podział bohaterów na postaci fikcyjne i historyczne, pogan i chrześcijan i wyszukiwanie odpowiednich fragmentów w tekście lektury (załącznik  – KARTA PRACY „Bohaterowie”). Tu można klasę podzielić na grupy – pogan i chrześcijan.

7. Praca  domowa – Uzupełnij tekst z lukami.

          W powieści „Quo vadis” Henryk Sienkiewicz przedstawił kontrast dwóch światów: ………………………………… i …………………………………….. . Poganie żyją swoim życiem, kultywują zwyczaje i ………………………………, które budują ich system wartości moralnych, odmienny od wartości ……………………………………………….. . Wyznawców …………………………traktują jako sektę, która stała się dla nich zagrożeniem. Nerona oburzył fakt, że to nie on jest dla chrześcijan …………………….. . Podpalenie miasta i zgrabna manipulacja popleczników cezara, m.in. ……………………………… spowodowały, że okrutna …………………. tysięcy ludzi stała się zabawą, igrzyskami dla obywateli Rzymu. Pokora, modlitwa i brak ………………… chrześcijan w obliczu śmierci była dla rzymian niespotykanym dotąd widowiskiem. Ze zdumieniem i niedowierzaniem obserwowali rozmodlonych ludzi.

          Pomimo strasznej rzezi w amfiteatrze i ogrodach cezara, śmierci niezliczonej liczby chrześcijan, to właśnie oni zwyciężają. Ich religia pozostała, bo ocaleli ci, którzy będą ją wyznawać i …………………….. Świat antyczny ginie wraz ze śmiercią Petroniusza, a potem ………………..

          Sienkiewicz ukazuje też niezwykłą przemianę dwóch bohaterów: …………………………….. i …………………………….. . Za sprawą miłości ………………………… do Ligii bohater nawrócił się na religię chrześcijańską. Chilon, człowiek przebiegły, nie waha się przed zdradą dla osiągnięcia korzyści. Jednak gdy widzi umierającego w pochodni …………………………………., który mu przebaczył zdradę, Chilon nawraca się, przyjmuje ………………. i prosi o męczeńską śmierć.

Zetknięcie się w powieści tych dwóch światów, pociągnęło za sobą upadek jednego. Zwyciężył świat ………………………………………..

Pobierz scenariusz z załącznikami

Autor: Barbara Woźniak – Czytelniczka Portalu

BRAK KOMENTARZY

Exit mobile version