Strona główna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja matematyczna Agent w akcji, czyli matematyczny ESCAPE ROOM – scenariusz zajęć dla klasy...

Agent w akcji, czyli matematyczny ESCAPE ROOM – scenariusz zajęć dla klasy I

0

Temat: Agent w akcji – matematyczny ESCAPE ROOM

Cele szczegółowe – uczeń:

 • dodaje i odejmuje w zakresie 10
 • rozwiązuje zadania z treścią
 • wykonuje działania używając znaków <, >, =

Metody pracy:

 • metoda zajęć praktycznych

Formy pracy

 • indywidualna
 • grupowa

Środki dydaktyczne:

 • tajemniczy list
 • kłódki i klucze z działaniami na dodawanie i odejmowanie w zakresie 10
 • rozsypanka na patyczkach – matematyczne zadanie z treścią
 • ,,zdrap mnie i uzupełnij” – działania matematyczne z użyciem znaków <, >, =
 • zagadki matematyczne
 • tajemnicze pudełko
 • odznaka ,,Jesteś mistrzem w rozwiązywaniu zagadek”
 • metodniki (jako forma komunikacji uczniów z nauczycielem i element oceniania)
 • piosenka ,,Gimnastyka dobra sprawa”

Przebieg zajęć:

I CZĘŚĆ WSTĘPNA

1. Czynności organizacyjne:

– przydział uczniów do grup (3 grupy),

– na każdym stoliku znajdują się: przybory do pisania, metodniki:

KOLOR ZIELONY – daję sobie świetnie radę, wszystko rozumiem,

KOLOR CZERWONY – mam pewne wątpliwości, proszę o pomoc,

– uczniowie wspólnie mogą sobie pomagać, gdy zadanie sprawi problem,

– w sali jest tajemnicze pudełko.

2. Zapoznanie uczniów z celem lekcji:

– krótkie wyjaśnienie mające na celu zaintrygowanie, zaciekawienie uczniów i wciągnięcie ich w matematyczną grę,

– ,,tajemniczy list” – nauczyciel podnosi pudełko leżące na stoliku i odczytuje znajdujący się pod nim list,

– przypomnienie o zasadzie działania metodników poprzez zmienianie kolorów – uczniowie mogą w dowolnym momencie sygnalizować potrzebę pomocy ze strony nauczyciela.

Drodzy Agenci!

Jeżeli słuchacie tego listu, to znaczy, że zostało odkryte tajemnicze pudełko, w którym zostały ukryte cenne skarby. Nie chcę, aby znalazło się w nieodpowiednich rękach, więc solidnie je zamknąłem. Otworzyć mogą je tylko Ci, którzy tak jak ja, lubią matematykę, rozwiązywanie zagadek i potrafią współpracować z innymi. Jeżeli Wasza ciekawość jest na tyle duża, że podejmiecie się rozwiązania kilku zagadek, zacznijcie od tego, co lubię najbardziej. Od obliczeń. Powodzenia. Pan Zagadka

II CZĘŚĆ GŁÓWNA

1. Wykonanie obliczeń przedstawionych na kłódkach oraz odszukanie odpowiedniego klucza z wynikiem. Praca w parach.

2. Znajdź zadanie.

Każda grupa otrzymuje słowną zagadkę, w której wskazane jest miejsce ukrycia kolejnego zadania.

ZAGADKI:

 • W klasie wisi na ścianie, nauczyciel przyczepia do nich prace. (tablica)
 • Nie dość, że go wszyscy depczą nogami, jeszcze go porządnie trzepią czasami! (dywan)
 • Co to za mebel? W domu i szkole się znajduje, przy nim dużo się pracuje, piszemy, lekcje odrabiamy i książki czytamy. (biurko)

3. Patyczkowe zadanie.

Koperta nr 1 – Po wysłuchaniu wskazówek i odnalezieniu ukrytych kopert z kolejnym zadaniem, uczniowie układają z patyczków rozsypankę, a następnie rozwiązują zadanie i udzielają odpowiedzi.

Koperta nr 2Drogie Dzieci! Kolejnym Waszym zadaniem jest ruchowa zabawa. Zapraszam wszystkie dzieci na dywan, abyście wykonały ruchem rymowankę ,,Gimnastyka to zabawa”. Jeżeli udało Wam się wykonać zadanie, to zapraszam w dalszą podróż wraz z zdaniami matematycznymi. Pan Zagadka

4. Przerwa śródlekcyjna ,,Gimnastyka to zabawa”.

Dzieci ilustrują ruchem treść rymowanki:

Gimnastyka to zabawa

To dla dzieci fajna sprawa,

Ręce w górę, w przód, i w bok

Skłon do przodu, przysiad, skok.

Ref. Głowa, ramiona, kolana, pięty

Kolana, pięty, kolana, pięty

Głowa, ramiona, kolana, pięty

Oczy, uszy, buzia, nos.

5. ,,Zdrap mnie i uzupełnij” – działania matematyczne z użyciem znaków <, >, =.

Działania zostały ukryte pod zdrapkami. Zadaniem uczniów jest zdrapanie działań i wpisanie odpowiednich znaków.

Drogie Dzieci!

Gratuluję prawidłowego wykonania zadania. Aby odgadnąć szyfr do kłódki i otworzyć tajemnicze pudełko, należy wziąć kopertę z biurka Waszej pani. Jedna koperta jest na grupę. Odgadnięte cyfry, oznaczają szyfr do otwarcia tajemniczego pudełka. Ważna wskazówka: Cyfra na kopercie oznacza kolejność wpisania szyfru. Powodzenia. Pan Zagadka

6. Zagadki matematyczne ,,Jaką liczbę mam na myśli?”

Każda z grup po prawidłowym wykonaniu wszystkich zadań, musi odgadnąć, o jakiej liczbie mówią zagadki. Odgadnięte cyfry, oznaczają szyfr do otwarcia tajemniczego pudełka.

 • Cyfra ta jest większa od 2, ale mniejsza od 4. Jaką cyfrę mam na myśli? Odp. 3
 • Jeśli od tej cyfry odejmiemy 2, wynik wyjdzie nam 5. Jaka to cyfra? Odp. 7
 • Zosia kupiła batonik za 3 zł i lizaka za 2 zł. Nie zostało jej nic reszty. Ile pieniędzy miała Zosia? Odp. 5

Szyfr do kłódki: 375

7. Otwarcie tajemniczego pudełka.

Uczniowie po wpisaniu prawidłowego szyfru otwierają pudełko, w którym znajduje się kolejne mniejsze pudełeczko. Ukryte zostały w nim odznaki ,,Jesteś mistrzem w rozwiązywaniu zagadek” oraz słodkości.

III PODSUMOWANIE LEKCJI

Dzieci kolejno kończą zdanie rozpoczęte przez nauczyciela: Najbardziej podobało mi się …

BIBLIOGRAFIA:

Stojek W., Weber A., Głowa, ramiona, kolana, pięty – śpiewnik na nudę, pomelody, Kraków 2023


  Autorka: Izabela Wojtala – Czytelniczka Portalu

  BRAK KOMENTARZY

  Exit mobile version