0.1 C
Polska
sobota, 28 stycznia, 2023

10 października Dzień Drzewa – scenariusz zajęć dla najmłodszych

Cele główne:

 • poszerzanie zasobu wiadomości na temat środowiska przyrodniczego
 • kształtowanie odpowiedzialnej postawy wobec świata przyrody i rozwijanie umiejętności dbania o nią
 • rozwijanie percepcji wzrokowej i kreatywnego myślenia

Formy pracy:

 • z całą grupą
 • zespołowa
 • w parach
 • indywidualna

Metody pracy:

 • metody czynnościowe – zadań stawianych dziecku do wykonania, metoda kierowania aktywnością dziecka, metoda samodzielnych doświadczeń dzieci, metoda ćwiczeń wzrokowych
 • aktywizujące – burza mózgów
 • słowne – rozmowa, instruktaż
 • oglądowe – praca z ilustracjami i eksponatami
 • metody ekspresji technicznej

Środki dydaktyczne:

 • nagranie dowolnego utworu muzycznego, np. Sunny Mornings Petera Hellanda oraz sprzęt do jego odtworzenia
 • przedmioty pozyskane z drzew: patyki, kora, szyszki, kasztany, liście, żołędzie
 • ilustracje drzew (załącznik nr 1)
 • podkładki w ilości wystarczającej dla każdego dziecka
 • liście wycięte z papieru
 • kredki, pisaki
 • sznurek

Silny jak drzewo

1. Zabawa na powitanie – Echo

Dzieci siedzą w kole. Prowadzący zaprasza je do zabawy w echo: wypowiada powitanie „dzień dobry” w różny sposób: wysoko, nisko, głośno, cicho, śpiewnie – dzieci naśladują nauczyciela. Zabawę mogą prowadzić chętne dzieci.

2. Szum drzew

Dzieci stoją w rozsypce. Prowadzący odtwarza wybrane nagranie muzyczne. Dzieci kołyszą się z ramionami wyciągniętymi w górę w rytm muzyki, naśladując drzewa na wietrze. Zatrzymują się w bezruchu, gdy muzyka cichnie. Prowadzący powtarza kilkukrotnie zabawę, zatrzymując i włączając ponownie muzykę.

3. Drzewa wokół nas

Dzieci siedzą w kole. Prowadzący zadaje pytanie: Gdzie można spotkać drzewa? Dzieci udzielają odpowiedzi, wskazując odpowiednie ilustracje:

– To miejsce jest siedliskiem wielu zwierząt, takich jak: sarny, dziki, lisy. Jest nam niezbędne do produkowania tlenu, dlatego nazywane jest jako „zielone płuca Ziemi”.

– To miejsce znajdziesz w mieście. Możesz wybrać się tam na spacer i spędzić czas zdrowo i przyjemnie.

– W tym miejscu rosną drzewa, dzięki którym otrzymujemy pyszne i zdrowe owoce: jabłka, gruszki, śliwki i wiśnie.

Następnie dzieci generują pomysły, co dają nam drzewa? Dlaczego są nam potrzebne?

4. Skarby drzew

Prowadzący prezentuje dzieciom przedmioty, które można pozyskać dzięki drzewom: szyszki, kasztany, patyki, kawałki kory, liście. Dzieci dzielą się pomysłami, do czego mogą nam służyć skarby pochodzące z drzewa. Przyporządkowują je do poszczególnych rodzajów drzew zaprezentowanych na ilustracjach. Prowadzący zwraca uwagę na fakt, że nie należy niszczyć drzew w celu pozyskania skarbów, tylko wykorzystać opadłe liście i kwiaty, odłamane gałęzie i fragmenty kory.

5. Leśne wzory

Dzieci tworzą pary. Każde dziecko w parze otrzymuje podkładkę oraz taki sam zestaw materiałów złożony z patyków, liści, szyszek, kasztanów czy żołędzi. Jedno dziecko z pary układa dowolny wzór z materiałów, zadaniem partnera jest ułożenie takiego samego wzoru. Następuje zmiana ról. Dzieci wspólnie z prowadzącym zastanawiają się, jak jeszcze można wykorzystać zgromadzone leśne skarby. Propozycje dzieci mogą być zrealizowane w dalszej części dnia lub w kolejnych dniach.

6. Prośby drzewa

Dzieci ze zgromadzonych materiałów oraz z wykorzystaniem sznurka, z pomocą nauczyciela, tworzą przestrzenny model drzewa. Prowadzący pyta dzieci, jakie prośby może mieć drzewo do ludzi? Przykładowe odpowiedzi:

– Nie zrywaj liści, nie łam gałęzi

– Nie zostawiaj śmieci w lesie

– Staraj się chronić drzewa przed wycinaniem, jeśli nie jest to konieczne

– Jeśli możesz, posadź nowe drzewo i dbaj o nie

Prowadzący z udziałem dzieci (na miarę ich możliwości) zapisuje i ilustruje pomysły na szablonach papierowych liści. Dzieci zawieszają liście na modelu drzewa.

7. Kojący spokój drzew – zabawa na zakończenie

Dzieci stoją w rozsypce, następnie kucają na dywanie. Kilkukrotnie naśladują rosnące drzewo – powoli prostują się, wyciągają ręce do góry, wspinają się na palce, powoli wracają do pozycji na dywanie. Prowadzący prosi dzieci o ocenę zajęć – im bardziej im się podobały, tym wyżej podnoszą ręce.

Modyfikacje:

 • Byłoby wspaniale, gdyby dzieci mogły posadzić na terenie przy placówce swoje drzewo (np. pozyskane od sponsora), a następnie je pielęgnować i obserwować, jak rośnie.
 • Od samego rana możemy zaakcentować Dzień Drzewa odpowiednim nastrojem, wprowadzając półmrok w sali poprzez zasłonięcie okien, odtwarzanie w tle nagrania szumu drzew i odgłosów lasu, używając olejku zapachowego, np. sosnowego.

Bibliografia:

 • Drzewo, K. Bajerowicz, Wydawnictwo Nasza Księgarnia
 • Drzewa, W. Grajkowski, Wydawnictwo Dwie Siostry

Pobierz załącznik

Dzień Drzewa – scenariusz opracowała: Urszula Wesół

Szkoła Podstawowa – portal dla nauczycieli

23 września Dzień Spadającego Liścia – scenariusz zajęć

Dzień Spadającego Liścia to święto nietypowe obchodzone w Polsce 23 września, a jego przesłaniem jest radosne powitanie jesieni.

Cele główne:

 • stymulowanie rozwoju procesów poznawczych – porównywania, klasyfikowania
 • poszerzanie zakresu doświadczeń sensorycznych – słuchowych, dotykowych, wzrokowych, ruchowych
 • rozwijanie sprawności manualnej

Formy pracy:

 • z całą grupą
 • indywidualna

Metody pracy:

 • czynnościowe – zadań stawianych dziecku do wykonania, samodzielnych doświadczeń dzieci, metoda ćwiczeń słuchowych
 • słowne – zabawa z rymowanką, instruktaż
 • metody ekspresji muzycznej, ruchowej i plastycznej
 • zabawy słowno-ruchowe
 • ćwiczenia oddechowe

Środki dydaktyczne:

 • duży parasol
 • okazy liści, naturalnych, wyciętych z folii, z papieru, z materiału (propozycje szablonów w załączniku nr 1)
 • nagranie dowolnego utworu muzycznego, np. Una Mattina Ludovico Einaudiego oraz sprzęt do jego odtworzenia
 • szeleszczące przedmioty: liście, folie, papier
 • szablon postaci Pani Jesieni wykonany na arkuszu szarego papieru
 • farby

Zaproś liście do zabawy – scenariusz

Dzień Spadającego Liścia

1. Zabawa na powitanie – Lecą, lecą liście

Dzieci stoją w kole, chwytają się za ręce. Prowadzący recytuje tekst rymowanki, dzieci rytmicznie obracają się w kole w jedną stronę:

Lecą, lecą liście,

Wirują zamaszyście.

Nagle stop!

Liście – hop!

Na hasło: Hop! koło wiruje w drugą stronę.

2. Liściasty misz – masz

Dzieci siedzą w kole. Prowadzący prezentuje duży parasol odwrócony rączką do góry, w którym umieszczone są różnego rodzaju liście: okazy naturalne, liście wycięte z papieru, z tektury, z folii, z materiału. Każde dziecko podchodzi i losuje liść z parasola obracanego przez prowadzącego. Dzieci badają właściwości wylosowanych liści, próbują je opisać używając określeń odnoszących się do kształtu, wielkości, faktury. Umieszczają  swoje liście za plecami. Prowadzący wraz z dziećmi klasyfikuje liście pozostałe w czaszy parasola, przyjmując kryterium:

– wielkości

– kształtu

– koloru.

3. Liściasta orkiestra

Dzieci ponownie sięgają po liście wylosowane w poprzednim ćwiczeniu. Prowadzący prezentuje dzieciom wybrane przez siebie nagranie muzyczne i prosi, żeby z pomocą liści interpretowały ruchem muzykę według własnego pomysłu.

4. Dźwiękowe zagadki 

Prowadzący prosi dzieci, żeby ostrożnie poruszyły liśćmi tak, by wydobyć z nich dźwięk. Dzieci próbują opisać wytworzone dźwięki. Prowadzący za pomocą zgromadzonych przedmiotów wydaje inne szeleszczące dźwięki. Dzieci zamykają oczy i próbują zidentyfikować prezentowane odgłosy bez użycia wzroku.

5. Sukienka Pani Jesieni

Prowadzący prezentuje dzieciom sylwetę Pani Jesieni odrysowaną na arkuszu szarego papieru. Prosi dzieci, by zaprojektowały dla niej sukienkę. W tym celu dzieci kolejno podchodzą do arkusza i nanoszą farbę na liście, po czym odciskają je na papierze, tworząc sukienkę.

6. Oddech lekki niczym liść – zabawa na zakończenie

Po ukończonej pracy i uprzątnięciu stanowiska, dzieci ponownie siadają w kole i raz jeszcze sięgają po swoje liście. Kładą liść na dłoni, którą zbliżają do ust i starają się zdmuchnąć listek. Następnie kładą się na plecach, na brzuchu umieszczają liść. Nabierając powietrze nosem i wypuszczając je ustami, obserwują ruch liści. Potem siadają w siadzie skrzyżnym. Prowadzący prosi dzieci, aby oceniły zajęcia – im bardziej im się podobały, tym wyżej unoszą swój listek.

Dzień Spadającego Liścia – Modyfikacje:

 • Liście mogą posłużyć do wykonania wspólnej pracy – każde dziecko zamienia liść w zwierzątko mieszkające w lesie poprzez dorysowanie i doklejenie elementów (oczy, uszy, łapy, ogon).
 • Dzieci mogą pracować z naturalnymi farbami przygotowanymi na bazie kaszy manny (powinna mieć lejącą konsystencję):

– żółta farba powstanie poprzez dodanie rozgniecionego banana lub skórki startej  z cytryny

– pomarańczowa – dodatek ugotowanej marchewki

– zielona – dodatek szpinaku

– brązowa – dodatek kakao.

Pobierz załącznik

Bibliografia:

 • B. Dawczak, I. Spychała, Wielka księga przedszkolaka. Od maluch do starszaka, wyd. Papilon, Poznań 2013
 • A. Franczyk, K. Krajewska, Zabawy i ćwiczenia na nowy rok. Propozycje do pracy z dziećmi młodszymi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, wyd. Impuls, Kraków 2019
 • Rymowanka Lecą, lecą liście – autor: Urszula Wesół

Autor: Urszula Wesół – nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, pedagog specjalny

Szkoła Podstawowa – portal dla nauczycieli

Gotuj się na zmiany… w przedszkolu i szkole

Już 1 września rusza 12. edycja programu edukacyjnego dla przedszkoli i szkół WINIARY „Gotuj się na zmiany”. Głównym założeniem akcji jest edukacja dzieci i młodzieży w obszarach: dobrych nawyków żywieniowych, ekoświadomości i odpowiedzialnego podejścia do niemarnowania żywności oraz przystosowania do życia w kuchni.

W celu ułatwienia propagowania prawidłowych postaw wśród najmłodszych, dla nauczycieli i opiekunów opracowane zostały angażujące materiały edukacyjne dla dzieci w różnych kategoriach wiekowych – przedszkolaków i uczniów klas 1-3 oraz 4-8. W ramach zajęć w szkołach podstawowych scenariusze można realizować również przy wykorzystaniu wyposażenia Laboratoriów Przyszłości.

Co czeka na placówki po rejestracji w programie?

1. Angażujące pomoce dydaktyczne

Pakiety materiałów zostały starannie opracowane przez metodyków – całość utrzymana w duchu edutainment (nauka przez zabawę), by pobudzić dziecięce zainteresowanie poznawaniem dobrych nawyków żywieniowych. Każdy nauczyciel rejestrujący placówkę w programie otrzymuje dostęp do materiałów dydaktycznych bazujących na połączeniu merytoryki z integralnymi elementami w postaci angażujących aktywności. Ułatwią i uatrakcyjnią one prowadzenie zajęć z dziećmi oraz będą wsparciem w rozwijaniu umiejętności metodycznych. Odpowiednia edukacja w zakresie dobrych nawyków związanych z jedzeniem, jego przygotowaniem czy podejściem do niemarnowania żywności już na wczesnym etapie życia zaprocentuje w przyszłości.

Wychowawcy dzieci w wieku przedszkolnym mają do dyspozycji scenariusze zabaw, które urozmaicą prowadzenie zajęć z maluchami i zamienią przekazywanie wiedzy oraz odkrywanie świata dobrych nawyków żywieniowych w pełną radości przygodę.

Nauczyciele szkolni mogą korzystać z pomocy dydaktycznych stworzonych z uwzględnieniem kierunków realizacji polityki oświatowej oraz możliwością wykorzystania wyposażenia technicznego wchodzącego w skład programu Laboratoria Przyszłości. Materiały powstały w zgodzie z poniższymi kierunkami realizacji polityki oświatowej w roku szkolnym 2022/2023:
– Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.
– Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
– Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych.
– Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów, w szczególności z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.

Praca związana z budowaniem kompetencji kreatywnych oraz technicznych jest niezwykle istotna już od najmłodszych lat, a innowacyjne narzędzia wspomagają rozwijanie umiejętności na wielu poziomach. Scenariusze zajęć dla szkół podstawowych przewidują wykorzystanie nowoczesnego sprzętu powiązanego z działalnością w ramach Laboratoriów Przyszłości.

2. Konkursy, w których naprawdę chce się brać udział

Wszystkie placówki mogą zaangażować się w podejmowanie konkursowych wyzwań. Atrakcyjne nagrody, przydadzą się w każdej z nich i pomogą zróżnicować codzienny plan zajęć.

3. Dodatkowa dawka wiedzy

W tworzenie materiałów dodatkowych zaangażowany został Pan Belfer, znany m.in. z działalności w grupie Superbelfrów RP. Od wielu lat działa aktywnie w sieci i poza nią, wspierając dzieci w nauce przy wykorzystaniu swojej wiedzy o nowoczesnych technologiach, mediach społecznościowych i marketingu.

To jednak nie wszystko. Pierwsze 500 placówek zarejestrowanych w programie otrzyma pakiety materiałów dydaktycznych, które jeszcze bardziej ułatwią prowadzenie zajęć, poznawanie świata dobrych nawyków i pobudzą dziecięcy apetyt na wiedzę.

Dołącz do programu i miej swój udział w kształtowaniu prawidłowych postaw żywieniowych już od najmłodszych lat.

ZAREJESTRUJ PLACÓWKĘ NA gotujsienazmiany.pl

Materiał sponsorowany

Ogólnopolski projekt edukacyjny „Razem na TIK top” – zachęcamy do udziału

Głównym celem projektu jest propagowanie różnorodnych, innowacyjnych i ciekawych form oraz metod pracy dydaktyczno-wychowawczej z uwzględnieniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.

 • Projekt skierowany jest do uczniów szkół podstawowych (klasy 1-8).
 • Projekt „Razem na TIK top” może być realizowany przez jednego nauczyciela lub we współpracy kilku nauczycieli w jednej grupie/klasie, w której uczestniczy min. 6 uczniów.
 • Projekt można realizować w ramach innowacji pedagogicznej.
 • Projekt podzielony jest na pięć modułów, w ramach których nauczyciel realizuje dwa wybrane zadania. Proponowane zadania można dostosować do różnorodnych treści realizowanych w ramach różnych zajęć.
 • Regulamin i zadania projektowe można znaleźć w plikach grupy projektowej:

https://www.facebook.com/groups/709804636753364

 • Udział w projekcie jest bezpłatny.

Zapraszamy do udziału!

Organizator projektu – Szkoła Podstawowa nr 16 im. Janusza Korczaka w Rudzie Śląskiej

PROJEKT EDUKACYJNY KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE 2022/23

Międzynarodowy projekt edukacyjny „KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE” to nowe wyzwanie edukacyjne na rok szkolny 2022/23, do którego warto dołączyć. Jest to już trzecia edycja projektu, którego zasięg z roku na rok zwiększył się dwukrotnie. Dotychczas wzięło w nim udział ok. dwa tysiące nauczycieli, tysiąc sto różnych placówek oświatowych, wychowawczych i kulturalnych oraz trzydzieści tysięcy przedszkolaków, uczniów i wychowanków.

 • Organizatorką i pomysłodawczynią projektu jest Beata Grzeszczuk-Nędza – autorka najpopularniejszego w Polsce edukacyjnego bloga plastycznego „Kreatywne Prace Plastyczne”.
 • Projekt adresowany jest do nauczycieli przedszkoli i klas 1-3 oraz nauczycieli: plastyki klas 4-8 szkół podstawowych, świetlic szkolnych, szkół i ośrodków specjalnych, bibliotek i ośrodków kultury w kraju i za granicą.
 • Głównym celem projektu jest zaspokajanie naturalnej potrzeby tworzenia sztuki, wyzwalanie ekspresji twórczej i wspieranie harmonijnego rozwoju oraz kreatywności uczestników poprzez różnorodne działania plastyczne.
 • Proponowane w projekcie działania plastyczne niosą wartości arteterapeutyczne oraz szczególnie wspierają rozwój motoryki małej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, integracji sensorycznej, spostrzegania, wyobraźni, pamięci, uwagi i mowy.
 • Projekt jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, plastyki w kl. IV-VIII i szkół specjalnych oraz kierunkiem realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/23 – p.2 – „Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży”, p.8 – „Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów”, tj. myślenia krytycznego i innowacyjnego, wytrwałości, różnorodności i szacunku dla środowiska. 
 • Projekt można realizować jako innowację pedagogiczną w placówkach oświatowych.
 • Systematyczne stosowanie recyklingu plastycznego w działaniach projektowych buduje pozytywne nawyki i postawy proekologiczne.
 • Tematy przyrodnicze zachęcają do obserwacji świata roślin i zwierząt, uwrażliwiają na piękno przyrody, a  działania plastyczne łatwo integrują się z edukacją przyrodniczą.
 • Projekt prowadzi do zmiany stylu edukacji plastycznej z odtwórczej (szablonowej, schematycznej, rutynowej) w prawdziwie twórczą, nowoczesną i promującą oryginalność.
 • Udział w projekcie jest prosty, bezpłatny, autonomiczny i pozbawiony zbędnej dokumentacji.

PATRONI PROJEKTU:

 1. Szkoła Podstawowa – portal dla nauczycieli
 2. Pedagogika Specjalna – portal dla nauczycieli
 3. Czasopismo „Świetlica w Szkole” – dwumiesięcznik dla nauczycieli
 4. PERFECTUS Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli

Jeśli masz ochotę dołączyć przeczytaj KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE REGULAMIN PROJEKTU III EDYCJA.

Do zobaczenia w prawdopodobnie najbarwniejszym projekcie edukacyjnym na świecie!

Beata  http://kreatywnepraceplastyczne.blogspot.com/ Fanpage https://www.facebook.com/kreatywnepraceplastyczne/

Autor: Beata Grzeszczuk-Nędza

21 sierpnia Dzień Optymisty – scenariusz zajęć dla najmłodszych

21 sierpnia Dzień Optymisty

Cele główne:

 • kształtowanie odporności psychicznej dzieci
 • rozwijanie umiejętności mówienia o swoich uczuciach
 • rozwijanie umiejętności spoglądania na sytuacje z różnych perspektyw, wyszukiwania pozytywnych stron codziennych zdarzeń

Formy pracy:

 • z całą grupą
 • indywidualna

Metody pracy:

 • czynnościowe – metody ćwiczeń ruchowych, zadań do wykonania
 • metody ekspresji plastycznej i technicznej
 • elementy pedagogiki zabawy
 • elementy treningu kreatywności
 • elementy relaksacji

Środki dydaktyczne:  

 • kapelusz
 • okulary (akcesoria do przyjęć)
 • arkusz szarego papieru/tablica
 • flamastry/pisaki suchościeralne/kreda
 • kredki
 • nożyczki i kleje w ilości wystarczającej dla każdego dziecka
 • przeczytane czasopisma, gazetki reklamowe z supermarketów

Dzień Optymisty – Optymiści zawsze górą

 1. Zabawa na powitanie – Chodzenie w tempie

Dzieci stoją w rozsypce. Prowadzący zaprasza je do zabawy w chodzenie w tempie, które dyktują liczby – im większą liczbę mówi nauczyciel, tym szybsze tempo chodzenia. Nauczyciel stopniowo zmienia tempo zabawy. Następnie wprowadza nowy element: podaje nazwę części ciała, którą witają się dzieci, np. łokcie do łokci. Po zakończeniu zabawy dzieci siadają w kole.

 • Gadający kapelusz

Dzieci wraz z prowadzącym siedzą w kole. Prowadzący zakłada kapelusz i wyjaśnia dzieciom, że kto ma na głowie kapelusz, mówi głośno o swoich myślach. Dzieci kolejno wkładają na głowę kapelusz i próbują sformułować swoje myśli.

 • Dwie strony medalu

Prowadzący dzieli tablicę/arkusz papieru na pół pionową kreską. Z lewej strony rysuje schematycznie trudną/niewesołą sytuację, np. burzę, upadek na rowerze, zburzoną budowlę z klocków. Dzieci zastanawiają się, jak można odwrócić tę sytuację – co pozytywnego można zobaczyć w tym zdarzeniu? Nauczyciel lub chętne dziecko rysuje po prawej stronie pozytywne rozwiązanie przedstawionej sytuacji.

 • Okulary

Prowadzący prezentuje dzieciom zabawne okulary używane jako gadżet podczas przyjęć. Wyjaśnia, że pozwalają one pozytywnie patrzeć na świat. Dzieci kolejno wkładają okulary i wyszukują w otoczeniu elementy, które ich zdaniem stanowią powód do radości.

 • Przepis na dobry nastrój

Prowadzący prezentuje dzieciom kontur postaci człowieka wykonany na arkuszu szarego papieru. Wyjaśnia, że zostanie on wypełniony pozytywnymi rzeczami. Dzieci siadają do stolików, gdzie zgromadzone są czasopisma, nożyczki i kleje. Każde dziecko wyszukuje w nich i wycina ilustrację, która według niego jest sposobem na poprawę nastroju i poradzenie sobie z trudnościami. Dzieci przyklejają wybrane elementy na sylwetkę człowieka.

 • Pozytywna energia – zabawa na zakończenie

Prowadzący wyjaśnia dzieciom, że sposobem na zachowanie dobrego samopoczucia jest aktywność fizyczna. Wzmacnia ona mięśnie i ciało, dając siłę do radzenia sobie z trudnościami, a ćwiczenia oddechowe pomagają zyskać spokój, który przydaje się w trudnych chwilach. Dzieci siedzą w siadzie skrzyżnym, wykonują instrukcję prowadzącego:

 • Nabierz dużo powietrza nosem
 • Poczuj, jak powietrze wypełnia klatkę piersiową, dociera aż do twojego brzucha
 • Powoli wypuszczaj powietrze ustami
 • Połóż się na plecach, ręce wyciągnij wzdłuż tułowia
 • Napełnij powietrzem klatkę piersiową
 • Obserwuj, jak pracuje twój brzuch podczas wydechu
 • Spróbuj wspiąć się na palcach i wyciągaj ręce jak najwyżej, tak, jakbyś chciał dotknąć słońca!

Nauczyciel prosi dzieci, aby oceniły, czy zajęcia im się podobały poprzez wyciągnięcie kciuka w górę lub skierowanie go w dół.

Modyfikacje:

 • Można zaproponować dzieciom prowadzenie „Dzienniczka optymisty” – przez wyznaczony czas, np. przez tydzień, dzieci codziennie notują swoje powody do zadowolenia, a następnie porównują je między sobą.

Bibliografia:

 • G. Diedechris, Jak nauczyć dziecko optymizmu. 35 ćwiczeń dla dzieci w wieku 3-10 lat, wyd. Jedność, Kielce 2016
 • M. Seligman, Optymistyczne dziecko, wyd. Media Rodzina, Poznań 1997
 • https://instytutep.pl/portfolio-instytutep-all,dostęp z dnia 17.08.2022

Autor: Urszula Wesół – pedagog specjalny, nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Szkoła Podstawowa – portal dla nauczycieli

Promocja zdrowia poprzez poprawę nawyków żywieniowych – Plan realizacji programu Szkoły Promującej Zdrowie

Problem priorytetowy:

wciąż wielu uczniów spożywa nadmiar słodyczy i słonych przekąsek.

Problem do rozwiązania:

tj. ograniczenie spożywania słodyczy jest problemem bazowym naszego 3-letniego projektu, wynika z obserwacji, opinii dorosłych (nauczycieli głównie) oraz wyniknął z przeprowadzonych ankiet. Zespół Promocji Zdrowia w szkole postanowił zając się nim w pierwszej kolejności.

Przyczyny problemu:

lock’down, zdalne nauczanie, nie wszyscy rodzice współpracują i podzielają nasze zdanie.

Rozwiązanie problemu:

chcemy, aby dzieci zauważyły, że zdrowie = smacznie. Chcemy wdrożyć przede wszystkim warsztatowe zajęcia kulinarne, pokazujące przyjemność ze wspólnie przygotowywanych posiłków, wartościowych i często nawet smaczniejszych od przetworzonej żywności.

Kryterium sukcesu:

60% uczniów zaktywizuje się, wzrośnie zainteresowanie tematyką uczniów i nauczycieli, uczniowie świadomiej wybierają zdrowszą wersję słodyczy, czyli np. owocowe przekąski.

Plan działań w roku szkolnym 2021/2022

 1. Cel: Uczniowie i ich rodzice czynnie zaangażują się w działania mające na celu zmniejszenie ilości spożywanych słodyczy, chipsów i innych niezdrowych przekąsek wśród dzieci i dorosłych.
 2. Kryterium sukcesu: 60%-100% uczniów i ich rodziców zaangażuje się we wspólne działania (% zależy od formy zadania).
 3. Sposób sprawdzenia czy osiągnięto cel (sukces):
  • a) Co wskaże, że osiągnięto cel? Przede wszystkim obserwacje zajęć, wspólne dyskusje z uczniami, nauczycielami oraz RR, relacje na fb/stronie szkolnej, podczas obserwacji można ocenić poziom zaangażowania dzieci.
  • b) Jak sprawdzimy, czy osiągnięto cel? Wpisy w dziennikach lekcyjnych, obserwacje, zdjęcia, listy obecności.
  • c) Kto i kiedy sprawdzi, czy osiągnięto cel? Na bieżąco po podejmowanych działaniach oraz pod koniec roku szkolnego przeprowadzimy ewaluację naszych zadań. Sprawdzą nauczyciele zespołu SzPZ w szkole.

Autor: Katarzyna Knicz – Czytelniczka Portalu

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 1 września 2022 r.

Zimowa przerwa świąteczna – 23 – 31 grudnia 2022 r.

Ferie zimowe

 • 16 – 29 stycznia 2023 r. – województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie
 • 23 stycznia – 5 lutego 2023 r. – województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie
 • 30 stycznia – 12 lutego 2023 r. – województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie
 • 13 – 26 lutego 2023 r. – województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie

Wiosenna przerwa świąteczna – 6 kwietnia – 11 kwietnia 2023 r.

Egzamin ósmoklasisty – Termin ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Egzamin maturalny – Termin ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach – 23 czerwca 2023 r.

Ferie letnie – 24 czerwca – 31 sierpnia 2023 r.

Źródło: https://www.gov.pl

Szkoła Podstawowa – portal dla nauczycieli

Metoda Strukturalna, czyli diagnoza i terapia trudności w czytaniu i pisaniu

Dobrze rozwinięta kompetencja czytania ma wpływ na osiąganie sukcesów szkolnych. Są dzieci, którym nauczenie się czytania i pisania przychodzi naturalnie i z łatwością. Jednak są i takie, którym proces nabywania umiejętności czytania i pisania sprawia wiele trudności. Jedną z metod, którą możemy wykorzystywać we wspieraniu nauki czytania i pisania jest Metoda Strukturalna.

Metoda Strukturalna – dla kogo?

Metoda Strukturalna przeznaczona jest do nauki czytania i pisania uczniów ze specjalnymi oraz specyficznymi trudnościami w nauce oraz dzieci młodszych zainteresowanych nauką czytania. Została opracowana przez dr Joannę Guzik Iwińską – nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej i pedagoga specjalnego.

Metoda Strukturalna jest skuteczna zarówno podczas nauki czytania uczniów w klasie, jak i w pracy z osobami, u których występują trudności w czytaniu i pisaniu ze względu na deficyty funkcji wzrokowych, słuchowych, językowych, motorycznych, poznawczych oraz zaburzenia sfery emocjonalno-motywacyjnej. Najczęściej są to osoby z:

 • dysleksją rozwojową
 • niepełnosprawnością intelektualną
 • niedosłuchem
 • niedowidzeniem
 • ADHD
 • spektrum autyzmu
 • zaburzeniami zachowania
 • afazją 
 • innymi problemami utrudniającymi nabywanie umiejętności czytania i pisania lub utratą tych umiejętności np. po udarach.

Na czym polega Metoda Strukturalna?

Metoda Strukturalna opiera się na pięciu elementach:

 1. Diagnoza poziomu umiejętności czytania i pisania oraz funkcji percepcyjno-motorycznych uczestniczących w tych czynnościach (KOCP – Karty Oceny Czytania i Pisania).
 2. Motywacja do nauki czytania i pisania, która podlega ocenie wstępnej oraz stosowaniu odpowiednich wzmocnień podczas terapii w celu wytworzenia motywacji wewnętrznej do nauki.
 3. Terapia z wykorzystaniem odpowiednio skonstruowanego programu z wykorzystaniem pięciu zestawów ćwiczeń w czytaniu i pisaniu oraz ćwiczeń dodatkowych.
 4. Współpraca nauczyciela/terapeuty ze środowiskiem domowym ucznia.
 5. Systematyczność ćwiczeń.

Podstawą podjęcia nauki czytania lub terapii trudności jest dokładna diagnoza zawarta w specjalnie opracowanych Kartach Oceny Czytania i Pisania (KOCP). Nauczyciel/terapeuta, na podstawie wyników badania narzędziem KOCP, uzyskuje informacje o przyczynach trudności w nauce czytania i pisania. Wyniki badania pozwalają na automatyczne dobranie zeszytu ćwiczeń i podjęcie nauki dostosowanej do potrzeb i możliwości konkretnego ucznia. Prosta, powtarzalna instrukcja wykonywania ćwiczeń pozwala na nawiązanie efektywnej współpracy ze środowiskiem domowym dziecka i zapewnia regularność w nauce.

Skuteczność metody

Wysoka skuteczność Metody Strukturalnej została potwierdzona w eksperymentalnych badaniach naukowych prowadzonych na Uniwersytecie Śląskim. Metoda posiada rekomendację Polskiego Towarzystwa Dysleksji oraz pozytywną opinię wystawioną przez prof. Martę Bogdanowicz i prof. Ewę Ogrodzką-Mazur.

Metoda cieszy się popularnością i dużym uznaniem wśród pedagogów, uczniów i ich rodziców, a grono terapeutów sukcesywnie się powiększa. Jeśli chcesz do niego dołączyć, zapraszamy na szkolenia online prowadzone przez autorkę, dr Joannę Guzik- Iwińską. Po szkoleniu uczestnicy otrzymują tytuł Terapeuty Metody Strukturalnej.

Więcej o szkoleniu Metoda Strukturalna – diagnoza i terapia trudności w czytaniu i pisaniu można przeczytać TUTAJ.

Źródła:

https://pedagogika-specjalna.edu.pl/warsztat-pracy/metody-pracy/metoda-strukturalna/

https://perfectus.edu.pl/produkt/metoda-strukturalna/

Autor: Edyta Maroszek

Szkoła Podstawowa – portal dla nauczycieli

„Blackout Poetry – warsztaty kreatywnej poezji” – konspekt zajęć otwartych 

Temat zajęć: „Blackout Poetry – warsztaty kreatywnej poezji”.

Data:

06.06.2022 r.

Klasa:

7a, 7b

Nauczyciel:

Magdalena Bajsicka

Cele ogólne zajęć:

 • doskonalenie umiejętności odbioru dzieła literackiego,
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się w mowie, piśmie oraz niewerbalnie (za pomocą działania plastycznego).

Cele szczegółowe zajęć:

 • poznanie terminu Blackout Poetry,
 • przypomnienie pojęć związanych z poezją (np.: strofa/rymy/środki poetyckie/podmiot liryczny/nastrój utworu/obraz poetycki i inne),
 • rozwijanie wrażliwości czytelniczej,
 • tworzenie nowego teksu i zmienianie znaczenia tekstu pierwotnego,
 • redagowanie własnego tekstu poetyckiego na bazie tekstu prozatorskiego.

Metody:

 • pogadanka,
 • mapa myśli,
 • drama (wejście w rolę),
 • praca pod kierunkiem nauczyciela,
 • praca indywidualna z tekstem,
 • praktycznego działania.

Formy:

 • zbiorowa,
 • indywidualna.

Środki i materiały dydaktyczne:

Realizacja:

1. Czynności organizacyjno-porządkowe.

Powitanie uczniów i sprawdzenie listy obecności. Wyjaśnienie celu zajęć i jego motywacji (każdy może stworzyć tekst poetycki na bazie innego tekstu prozatorskiego).

2. Stworzenie mapy myśli – uczniowie zapisują na tablicy za pomocą skojarzenia/słowa klucze związane z hasłem „POEZJA”.

3. Wspólne obejrzenie prezentacji multimedialnej dotyczącej Blackout Poetry (prezentacja szczegółowo wyjaśnia, na czym polega sztuka kreatywnej poezji).

4. Rozdanie wydruków tekstu przez nauczyciela. Następnie kilkoro uczniów „na ochotnika” wciela się w rolę redaktora (w przypadku prasy) lub w rolę lektora (w przypadku tekstu literackiego).

5. Nauczyciel udziela dokładnego instruktażu dotyczącego zadania (uczniowie wybierają spośród tekstu od 8 do 15 słów, które tworzą ze sobą logiczny ciąg (wypowiedź w znaczeniu dosłownym/metaforycznym, krótką historię, „złotą myśl”, itp. – następnie słowa te zostawiają „wolne” lub je zakreślają w kółko mazakami, zaś pozostałą część kartki traktują jako ilustrację do stworzonego przez siebie liryku).

6. Po zakończeniu pracy uczniowie dzielą się swymi refleksjami dotyczącymi zadania, czytają i omawiają swoje powstałe teksty poetyckie na forum klasy.

7. Wspólna galeria na tablicy – prace zostają wyeksponowane w widocznym miejscu klasy.

8. Ewaluacja – uczniowie oceniają swoją aktywność podczas zajęć.

Autor konspektu: Magdalena Bajsicka – Czytelniczka Portalu