Strona główna Czytelnia 11 Listopada Święto Niepodległości – propozycje zajęć dla młodszych i starszych uczniów

11 Listopada Święto Niepodległości – propozycje zajęć dla młodszych i starszych uczniów

0
Święto Niepodległości flaga Polski

Narodowe Święto Niepodległości

Propozycje dla młodszych uczniów:

 • Projekcja krótkich materiałów audiowizualnych na temat Narodowego Święta Niepodległości, np. https://www.youtube.com/watch?v=xwFC4CoaBvg
 • „Polska przed i po” – uczniowie składają rozcięte grafiki przedstawiające mapy Polski przed utraceniem niepodległości i po jej odzyskaniu
 • „Polska to dla mnie” – uczniowie w konturze mapy Polski wyrysowanym na szarym papierze wpisują hasła lub umieszczają rysunki związane z osobami, miejscami, elementami kultury czy kuchni, które kojarzą im się z Polską
 • „Znam swój kraj” – przeprowadzenie quizu wiedzy o Polsce, np. z wykorzystaniem zagadek https://www.youtube.com/watch?v=NFGGHRn3TGw
 • „Narodowe kokardy” – przygotowanie kotylionów w barwach narodowych, które mogą zostać wręczone domownikom, członkom rodziny lub przechodniom podczas wyjścia poza szkołę
 • „Wspólne świętowanie” – zaproszenie uczniów sąsiedniej klasy do wspólnego uczczenia Święta Niepodległości poprzez śpiewanie poznanych piosenek, oglądanie materiałów audiowizualnych czy kosztowanie wcześniej przygotowanych narodowych przysmaków
 • „Niepodlegli i solidarni” – zorganizowanie wspólnego spotkania, np. warsztatów plastycznych lub kulinarnych dzieci pochodzących z Polski i Ukrainy

Propozycje dla starszych uczniów:

 • „Niepodległość” – nauczyciel przygotowuje arkusz szarego papieru, na którym wyrysowuje puzzle. Rozcina je, każdy uczeń na swoim puzzlu wpisuje hasło, przez które rozumie pojęcie niepodległości. Wszystkie puzzle składają się na hasło „Niepodległość”
 • „Polska niepodległa, czyli jaka” – na tablicy/arkuszu papieru uczniowie z jednej strony zapisują cechy, które ich zdaniem przemawiają za silną i niepodległą Polską, po drugiej stronie wskazują te okoliczności i zjawiska, które zagrażają niepodległości i wolności w Polsce. Wspólnie zastanawiają się, które z nich mogą zmienić, na co mają realny wpływ, co mogą zrobić, żeby umocnić ideę wolności i niepodległości w Polsce
 • „Droga do niepodległości” – uczniowie wybierają dziesięć kluczowych – ich zdaniem – wydarzeń, które doprowadziły do odzyskania niepodległości, zapisują je na kartkach, układają w chronologicznym i przyczynowo-skutkowym porządku, uzasadniają swój wybór
 • „Retrospekcja” – uczniowie odtwarzają za pomocą realnej lub symbolicznej sceny wybrane wydarzenie związane z zagadnieniem utracenia lub odzyskania niepodległości
 • „Bohaterowie dawniej i dziś” – uczniowie na sylwetach – szablonach ludzkich postaci wpisują cechy Polaków, które ich zdaniem doprowadziły do odzyskania niepodległości, mogą również opatrzyć sylwety nazwiskami kluczowych dla tego wydarzenia osób. Na oddzielnych sylwetach wpisują cechy, które w dzisiejszych czasach postrzegają jako ważne dla utrzymania wolnego i szczęśliwego państwa, tutaj również mogą wskazać konkretne osoby realizujące wskazane przez nich wartości
 •  „Patriotyzm moimi oczami” – zaproponowanie uczniom uchwycenia w obiektywie przejawów współczesnego patriotyzmu, zorganizowanie wernisażu zdjęć

Netografia:

https://nck.pl/projekty-kulturalne/projekty/barwy-wspolne/aktualnosci/pakiet-edukacyjny-wersja-do-pobrania, dostęp z dnia 23.10.2022 r.

https://historiawgdzieci.pl/podkast/123-lata-zaborow, dostęp z dnia 23.10.2022 r.

Autor: Urszula Wesół – pedagog, nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Szkoła Podstawowa – portal dla nauczycieli

BRAK KOMENTARZY

Exit mobile version